REGULAMIN

AQUA BABY- oswajanie z wodą – 6m-3 lata (zajęcia razem z rodzicem)

NAUK PŁYWANIA od 4lat,

PŁYWANIE REKREACYJNE

 

 1. Zajęcia odbywają się w cyklach semestralnych, trwają 30 min(aqua baby), 40 min.(nauka pływania). Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 •   wykupienie karnetu wg obowiązującego cennika szkoły mySport+,
 •   dostarczenie na pierwsze zajęcia zaświadczenia o braku przeciwskazań dziecka do uczestnictwa w zajęciach( tylko dla zajęć aqua baby)
 1. W przypadku nieobecności na zajęciach nie wynikających z winy organizatora zajęcia nie podlegają odrabianiu! Brak możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 1. W przypadku niezrealizowania zajęć  przez szkółkę mySport+ z powodu czynników zewnętrznych np. zawodów pływackich lub awarii na pływalni : zajęcia podlegają odrobieniu.
 2. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego
  przeznaczonych (nie wolno przebywać na terenie niecki pływalni).
 3. Wykupienie karnetu lub pojedynczego wejścia oznacza akceptację regulaminu szkoły mySport+ i wiąże się z jego przestrzeganiem.
 4. Uczestnictwo w zajęciach szkoły mySport+ jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na, publikację wizerunku na stronie internetowej, facebooku oraz ofert wysyłanych droga elektroniczną wyłącznie w celach marketingowych szkoły.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 6. Uczestnicy zajęć szkoły mySport+ zobowiązani są do przestrzegania i respektowania regulaminu pływalni.
 1. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn od niego nie zależnych.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie kursu.
 3. Do zajęć mogą przystąpić wyłącznie osoby niewykazujące przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z tej formy aktywności fizycznej oraz nie będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 4. Za poniesione uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprzestrzegania przez klienta powyższego regulaminu oraz regulaminu na którym prowadzone są zajęcia, organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wraz z zakupem karnetu  klient akceptuje postanowienie powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w danym obiekcie.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.09.2018.

 

MySportPlus Adam Sikorski

Ul. Odrzańska 21/8, 80-808 Gdańsk

NIP: 5832950855, tel. 792 246 060